Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

20. april 2016

I dag vil Westerdals-navnet igjen figurere i nyhetene. Det skyldes at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal gjennomføre en høring for å belyse om Kunnskapsdepartementet og statsråden har utført sin kontrolloppgave på den måten Stortinget har bestemt når det gjelder oppfølging av Westerdals og sammenslåingen av tre skoler til den nye høyskolen.

Nicolai H. Løvenskiold er én av de personene komitéen ønsker å høre. Han vil derfor stille i høringen sammen med Kjell Ørnulv Halbing. I gjennomføringen av høringen er opplegget slik at Nicolai får anledning til å holde en 10 minutters innledning, og deretter gis alle komitéens medlemmer anledning til å stille spørsmål.

Høringen er, som sagt, først og fremst myntet på å undersøke om statsråden og forvaltningen har utført sine kontrolloppgaver på den måten Stortinget har bestemt. Den er ikke myntet på å vurdere om Anthon B Nilsen Utdanning har gjort noe som ikke er i tråd med regelverket. Likevel er det sannsynlig at medlemmene av komitéen vil bruke anledningen til å markere sine standpunkter når det gjelder privat utdanning og private utdanningsaktører. Det innebærer at noen av medlemmene vil kunne fremstå meget kritisk til Anthon B Nilsen Utdanning. Det er forståelig og det må vi leve med.  Samtidig er det viktig å huske på at de forholdene som har preget nyhetsbildet det siste halvåret, er knyttet til én av våre 13 skoler og de ligger langt tilbake i tid. Dagens høyskole Westerdals Oslo ACT og utviklingen på alle de 12 andre skolene i Anthon B Nilsen Utdanning, mener vi er god dokumentasjon på at selskapet er en seriøs og langsiktig skoleeier. Det er vår oppgave og vårt ansvar å bevise det også i fremtiden.

Nedenfor finner dere manuset til Nicolais innledning.

Lars Buer

Høringsinnledning