Fullfører salget av Westerdals Oslo ACT

23. mars 2017

Som vi informerte om før jul i fjor, inngikk vi 9. desember 2016 en intensjonsavtale med Høyskolen Kristiania om at Høyskolen Kristiania kjøper alle aksjene i Westerdals Oslo ACT. Siden den gang har partene forhandlet, og det har vært gjennomført en selskapsgjennomgang som har dannet grunnlag for en endelig avtale. I tillegg har kjøper presentert hovedelementene i avtalen for Kunnskapsdepartementet for å få departementets vurdering av disse.

Vi er glad for at vi nå kan meddele at partene i går skrev under den endelige avtalen og at overdragelsen av aksjene vil skje innen utløpet av måneden.

Salget av Westerdals Oslo ACT er et viktig ledd i strategien vi i fjor presenterte for den videre utviklingen av utdanningsvirksomheten. Vi vil i fremtiden satse mindre på statsstøttede høyskoler og mer på virksomheter innen yrkesutdanning og voksenopplæring – i tillegg til den allmennutdanningen som tilbys på Bjørknes.   At vi nå har funnet et nytt godt «hjem» for Westerdals Oslo ACT, betyr at vi frigjør ressurser til økt innsats på våre fremtidige kjerneområder slik de ble presentert av Anders Hvarfner i sin gjennomgang av strategien på Anthon News 13. mars i år.

Westerdals ble en del av Anthon B Nilsen Utdanning i år 1998. På den tiden hadde skolen en omsetning på rundt 12 millioner kroner. Nå, atten år senere, er virksomheten tjue ganger større, utviklet til en høyskole og fremstår som en veldig fremtidsrettet utdanningsinstitusjon med et meget sterkt merkenavn. Det overrasker oss derfor ikke at utdanningsstiftelsen Ernst G Mortensen – Høyskolen Kristiania ønsket denne flotte skolen som del av sin virksomhet, og det overrasker oss heller ikke at de ønsker å bygge videre på merkenavnet Westerdals.

Vi takker alle ansatte for å ha gjort skolen til det den er i dag, og ønsker skolen lykke til videre med ny eier.

Lars Buer
Styreleder

Pressemelding_23mars

Foto: Adm. direktør Solfrid Lind, Høyskolen Kristiania og styreleder Lars Buer, Anthon B Nilsen Utdanning.