Pressemelding

31. mars 2016

Nicolai H. Løvenskiold trer tilbake som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS

Oslo, 31.03.16: I en pressemelding 29.03.16 varsler Kunnskapsdepartementet at det har levert en anmeldelse til Økokrim vedrørende det departementet mener er urettmessig statsstøtte for studenter ved et studietilbud i Film og TV-fag som departementet mener ikke hadde nødvendig faglig godkjenning. Studiet ble tilbudt ved daværende Westerdals School of Communication som senere er fusjonert inn i Westerdals Oslo ACT, en skole som eies av Anthon B Nilsen Utdanning AS. Daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS, Nicolai H. Løvenskiold, var administrerende direktør eller styreleder ved Westerdals da Film og TV-studiet ble etablert som egen linje i 2002 og frem til 2007. Han finner det derfor vanskelig å fortsette som daglig leder i Anthon B Nilsen Utdanning AS mens saken er til behandling hos myndighetene, og har besluttet å tre tilbake fra sine roller i selskapet inntil Økokrim har avsluttet sin behandling av saken. Han vil i denne perioden stå til rådighet for styret og ledelsen i Anthon B Nilsen Utdanning i arbeidet med den åpne høringen som er tillyst i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. 

– Anthon B. Nilsen Utdanning AS må som eier av Westerdals følge opp saken, og for å unngå tvil om at alle vurderinger og beslutninger gjøres utelukkende i skolens interesse, ønsker jeg ikke å være en del av prosessen. Jeg har derfor bedt styret om å få tre tilbake. Det er det beste for selskapet, sier Nicolai H. Løvenskiold.

– Det er veldig leit og beklagelig at disse forholdene fra fortiden rammer den nåværende høyskolen Westerdals Oslo ACT. Fra vi engasjerte oss i Westerdals reklameskole på slutten av nittitallet, har skolen utviklet seg til i dag å være en ledende høyskole for kunst, kommunikasjon og teknologi som har bidratt til å sette vår kreative utdanning på kartet internasjonalt. Det har vi grunn til å være stolte av, og det er forferdelig trist at studenter og ansatte på dagens høyskole må oppleve belastningen det er at saker fra forløperen til skolen de går på eller jobber på, kommer i Økokrims søkelys, avslutter Løvenskiold.

Lars Buer går nå inn som arbeidende styreformann i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Ytterligere endringer i ledelsen vil bli kunngjort i nær fremtid. I en kommentar til endringene understreker Lars Buer at utdanningsvirksomheten i konsernet er omfattende med 13 enheter og en omsetning i 2015 på nærmere kr 1,2 milliarder.  – Konsernet har satset systematisk på utdanningsvirksomhet gjennom 15 år og utviklet ledende virksomheter både i Norge og Sverige.  Det er viktig å presisere at eierne av konsernet aldri har tatt utbytte fra skoler med statsstøtte og at de resultatene som er skapt ved disse skolene, har gått til å utvikle skolevirksomheten. Slik vil det også være i framtiden, understreker Lars Buer.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Lars Buer, arbeidende styreformann Anthon B Nilsen Utdanning AS, 930 38 632, lars.buer@sagacorporate.no.

Trond Andresen, kommunikasjonsdirektør Anthon B Nilsen Utdanning AS, 911 90 519, ta@abn.no.