Pressemelding

4. november 2015

Vi har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Anthon B Nilsen etablerer utvalg for gjennomgang av skolesaken

Oslo, 04.11.15: En rekke oppslag i Dagens Næringsliv har dannet et bilde av at eiere av skoleselskapet Anthon B Nilsen har «tatt ut» 100 millioner fra de sammenslåtte høyskolene i Westerdals Oslo ACT. Denne fremstillingen er feil, og avvises av selskapet. 

Medieoppslagene har skapt betydelig uro. På bakgrunn av dette har Anthon B Nilsen tatt initiativet til å opprette et bredt sammensatt utvalg for en gjennomgang av prosessen.

Oppretter utvalg

For å foreta en gjennomgang av transaksjonen som ble gjennomført ved etableringen av Westerdals Oslo ACT, dens bakgrunn og implikasjoner for den videre utvikling av skolen, har ledelsen i skoleselskapet Anthon B Nilsen tatt initiativet til at det nedsettes et utvalg bestående av representanter for studentene, ansatte, skoleledelse og skoleeier ved Westerdals Oslo ACT.

Utvalget, som skal ledes av et eksternt og uavhengig medlem, har følgende mandat:

  • Gjennomgå transaksjonen som ble gjennomført og vurdere økonomiske konsekvenser for høyskolen.
  • Anbefale tiltak som sikrer at høyskolens økonomi er en god og sikker plattform for videre utvikling av skolen.
  • Sikre at alle spørsmål knyttet til transaksjonen blir belyst og besvart.

Utvalget vil bli etablert så raskt som mulig i samarbeid med de involverte parter og avlegge rapport til styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Rapporten vil bli gjort tilgjengelig for alle interessenter.

Kjøpsbeløpet på kr 105 millioner som ble utløst ved NITHs kjøp av Westerdals og NISS ligger i Anthon B Nilsen Skoledrift og den sammenslåtte høyskolen. Disse midlene er en del av Anthon B Nilsen Skoledrifts egenkapital og vil inngå i finansieringen av høyskolens utvikling i fremtiden.  Selskapet understreker igjen at ingen midler er tatt ut av skoledriften og overført til eieres private konti.

Medieoppslaget har opprørt studenter og ansatte ved Westerdals Oslo ACT.  Dette beklager Anthon B Nilsen på det sterkeste og har forståelse for at studenter og ansatte reagerer på påstandene som er framsatt i media.

++++++++++++

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Trond Andresen (91 19 05 19 eller ta@abn.no).