Anthon B Nilsen omgjør skoletransaksjon

9. november 2015

PRESSEMELDING

Oslo, 09.11.15: Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i media at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler.

Styret i Anthon B Nilsen har i styremøte 8.11.15 behandlet saken og de følgene den har for driften og utviklingen av skolene i konsernet. Styret har igjen vurdert de juridiske aspekter av transaksjonen sammen med selskapets juridiske rådgivere, og er av den oppfatning at den ikke strider mot bestemmelsene i skolelovgivningen eller i andre lover. Det er også viktig å presisere at midlene hele tiden har ligget i Anthon B Nilsens skolevirksomhet. Midlene har ikke på noe tidspunkt blitt utbetalt til eierne av Anthon B Nilsen AS, slik det er antydet.

Samtidig er det styrets vurdering at den situasjonen som er skapt av omfattende negativ omtale, er særdeles skadelig for studentene og høyskolens omdømme. Styret har derfor i dag besluttet å eliminere kapitaleffekten av de endringer som ble gjort i 2013.

For å sikre at den kapital som var i skolene ved sammenslåingen forblir i den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT, har styret i Anthon B Nilsen Utdanning AS besluttet at Anthon B Nilsen Skoledrift AS, selskapet som eier skolene i Anthon B Nilsen, tilbakefører kr 20 millioner som ble overført fra NITH til Anthon B Nilsen Skoledrift AS ved kjøp av høyskolene NISS og Westerdals, samt sletter gjelden på kr 85 millioner Westerdals Oslo ACT har til eierselskapet. Dette innebærer at all den kapital som lå i skolene ved gjennomføring av transaksjonen i 2013, dvs. kr 105 millioner, ligger i Westerdals Oslo ACT AS som egenkapital.

I en kommentar til beslutningen sier Lars Buer, styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning, at han er glad for at selskapet med denne beslutningen imøtekommer et klart ønske fra studenter og ansatte. – Den modellen som ble valgt da tre av våre skoler ønsket å slå seg sammen, hadde til hensikt å bidra til videre utvikling av våre skoler, sier Buer. – Modellen var grundig vurdert, vi var åpne om modellen i vår dialog med myndighetene, men vi har nå, for å bidra til ro for ansatte og studenter, besluttet å eliminere den kapitaleffekten som oppsto i modellen, konkluderer han.

Elimineringen av kapitaleffekten av transaksjonen innebærer ikke en tilbakebetaling av kapital fra eierne i Anthon B Nilsen AS, hverken fra Peder eller Nicolai Løvenskiold eller Holsts allmennyttige legat, da eierne aldri har tatt ut midler fra denne transaksjonen til seg selv eller til egne formål.

​+++++++++++++++++++++++++++

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør i Anthon B Nilsen, Trond Andresen, 911 90 519 eller ta@abn.no.