Nytt hjem for Westerdals Oslo ACT

12. desember 2016

I løpet av høsten har ledelsen og styret i Anthon B Nilsen Utdanning arbeidet med strategien for konsernets videre utvikling. Vi har hatt fokus på hvordan vi skal sikre at våre virksomheter får best mulige forutsetninger for å utvikle seg og vi har diskutert hvilke områder vi bør og skal satse på videre. Resultatet av dette arbeidet er at vi har valgt en vei der vi vil satse videre på den allmennutdanningen som drives på Bjørknes, vi vil satse mer på yrkesutdanning og voksenopplæring og vi vil satse mindre på statsstøttede høyskoler.

Med denne strategien som bakteppe valgte ledelsen og styret i Anthon B Nilsen Utdanning å akseptere en invitasjon fra Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensen Stiftelse til å diskutere denne institusjonens ønske om å kjøpe Westerdals Oslo ACT. Med vår beslutning om å satse mindre på statsstøttede høyskoler, fant vi Høyskolen Kristianias forslag interessant og vi har i dag annonsert at vi har signert en intensjonsavtale om å selge Westerdals Oslo ACT til Høyskolen Kristiania. På grunnlag av denne avtalen starter partene nå detaljerte forhandlinger, og målet er å ha en endelig avtale på plass i månedsskiftet januar/februar 2017.

I tillegg til at et salg passer godt inn i vår nye strategi, er det også vårt synspunkt at Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensen stiftelsen vil være et godt hjem for Westerdals Oslo ACT. Høyskolen Kristiania er en dynamisk utdanningsinstitusjon med en ambisjon å være i toppsjiktet innen sine fagområder. Skolen ønsker å kjøpe Westerdals Oslo ACT fordi den ser at Westerdals Oslo ACT vil bidra til at Høyskolen Kristiania kan ta denne posisjonen. Sammen vil de to høyskolene kunne skape en virksomhet som vil bli enda mer robust enn hver for seg, og få en faglig tyngde og bredde som vil gi ansatte og studenter gode utviklingsmuligheter. Dette er ikke minst årsaken til at styret i Westerdals Oslo ACT har uttalt seg positivt om den pågående prosessen.

Som nevnt starter partene nå detaljerte forhandlinger og vil bestrebe seg på å holde alle interessenter, inkl. utdanningsmyndighetene, godt orientert om den videre prosessen. Nedenfor vil dere finne pressemeldingen som er sendt ut i dag.

Lars Buer

Pressemelding