En julehilsen

18. desember 2015

Kjære medarbeider

Julen nærmer seg og det er tid for refleksjon, hvile og tid med familie og de vi er nære.

Det er gjort svært mye godt arbeid i virksomhetene i Anthon B Nilsen Utdanning det siste året og det har gitt gode resultater. Vi har utviklet oss videre og vi har fått nye medlemmer i familien, medlemmer som har tilført oss ny kunnskap og nye ressurser. Det skal vi huske på når mediebildet i perioder preges av kritikk av enkeltsaker og enkeltpersoner.

Kritikken som i høst ble initiert i Norge av Dagens Næringsliv, fører også til at vi må reflektere over vår rolle som privat tjenesteleverandør i et marked som domineres av statlige og kommunale aktører. Vi har en samfunnsoppgave – en oppgave i velferdsmiksen i Norge og Sverige – og vi mener vi løser den oppgaven på en måte som er til det gode både for samfunnet og de individer som drar nytte av vår kompetanse og våre tjenester.

Vi leverer, og skal fortsatt levere, kvalitet i alle ledd slik at alle våre virksomheter med stolthet kan si at vi er best på å levere utdanning som gir jobb – eller sagt på en annen måte, vi er «No 1» på «job placement ratio». Uten at vår undervisning eller våre kurs bidrar til å realisere drømmer og få folk i jobb eller videre i sin karriere, har vi ingen eksistensberettigelse. Men resultatene vi skaper og tilbakemeldingene vi får fra studenter og kursdeltakere, viser at det er behov for oss.

Vi må imidlertid bli bedre til å fortelle omverdenen om hvilke verdier vi som privat aktør kan tilføre utdanningssamfunnet. I året som ligger bak oss, har migrasjon vært en av de aller største utfordringene for samfunnet. Nå møter vi helt nye utfordringer i hvordan vi skal få flyktningene integrert i de samfunnene de skal bli en del av. Utdanning og arbeid er helt sentrale faktorer for å løse utfordringene og jeg mener at vi som privat aktør har en kompetanse og kapasitet på dette området som vil fremheve betydningen av at det private og det offentlige går hånd i hånd i utviklingen av utdanningssamfunnet.

Vi må jobbe videre med gode leveranser og over tid tror jeg aksepten for private utdanningsaktører vil vokse. Men vi må være ydmyke, åpne og inkluderende og hele tiden ha våre verdier med oss: langsiktighet, redelighet, grundighet og skaperkraft. Ikke minst når det blåser negative vinder.

Jeg takker for all innsats i året som har gått. 2015 blir et meget godt år for ABN Utdanning og for ABN-konsernet og vi står godt rustet for de utfordringer vi vil møte i 2016.

Jeg gleder meg til, sammen med dere, å ta fatt på nye spennende oppgaver neste år.

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!