Nickes blogg #2

18. november 2015

Veien videre

Den siste tids presseoppslag om sammenslåingen av NITH, NISS og Westerdals har som kjent skapt stor uro, ikke bare hos Anthon B Nilsen som skoleeier, men enda mer hos ledelsen, ansatte og studenter på Westerdals Oslo ACT.

Dette har vi som skoleeier tatt følgene av, og gjort endringer ved å føre kapital fra Anthon B Skoledrift over til Westerdals Oslo ACT. Vi har også i et allmøte med de ansatte på høyskolen sist mandag beklaget på det sterkeste at skolen har måttet gjennomgå den stormen som startet for snart tre uker siden.

Vi har alltid ment – og vi mener fortsatt – at vi gjennomførte sammenslåingen på en korrekt måte, og vi holdt KD løpende orientert om våre intensjoner og planer og den modellen vi valgte for etableringen av Westerdals Oslo ACT. Vi har nå måttet oppleve at andre – som media, politikere og andre myndighetspersoner og instanser – stiller spørsmål ved om sammenslåingen ble gjort på en lovlig måte. Til dels har vi sett grove påstander som «svindel og fanteri» og «bevisst omgåelse av loven». Det tar vi fortsatt kraftig avstand fra. Vi har bedt våre juridiske rådgivere gjøre en ny gjennomgang av saken, og deres konklusjon er igjen at det ikke er noe i denne saken som representerer et brudd på skolelovgivningen eller andre lover.

Hva skjer nå?

Vi har, som sagt, besluttet å overføre den omdiskuterte kapitalen fra Anthon B Nilsen Skoledrift AS til Westerdals Oslo ACT og vi vil melde fra til omverdenen når det er gjort.

Men rundt oss er det fortsatt prosesser som vil kunne holde sakene levende en stund til. Det skyldes ikke minst at drift og utvikling av private høyskoler befinner seg i et politisk minefelt med sterke ideologiske føringer på begge sider av politikkens skillelinje.

Kunnskapsdepartementet har sendt Westerdals Oslo ACT to brev der de ber om utdypende informasjon om sammenslåingen og det som er kjent som «Film og TV» studiene. Westerdals Oslo ACT arbeider med å besvare brevene og svarene på begge brevene skal være departementet i hende innen utløpet av november.

Svarene vil vi offentliggjøre og de kommer sikkert til å bli omtalt i media.

Videre har Stortinget, ved sin kontroll- og konstitusjonskomité, sendt Kunnskapsdepartementet et brev der de ber departementet svare på spørsmål knyttet til hvordan departementet har utført sin kontrollfunksjon. Dette brevet har departement besvart i disse dager, og det er sannsynlig at også denne saken vil bli forfulgt i media.

Til slutt har det vært mediaoppmerksomhet knyttet til at Kunnskapsdepartementet ble kalt inn til Økokrim for å informere dem om hva denne saken med «100 millioner» dreier seg om. Noen medier rapporterte det som om det var Anthon B Nilsen som var kalt inn til Økokrim. Det var det ikke! Vi tror ikke temaet Økokrim vil dukke opp igjen i forbindelse med vår sak.

Hva gjør vi nå?

Vi må erkjenne at vi har vært i en storm og vi rydder opp etter stormen. Westerdals arbeider med å svare på departementets spørsmål og som skoleeier vil vi gjerne være sikre på at vi har et helt avklart forhold til departementet før vi begynner å snakke «med utestemme» igjen.

Utover det må vi konsentrere oss om å drive gode skoler og gi god undervisning. Vi må også tenke igjennom hva vi skal gjøre for å gjenskape vårt omdømme som skoleeier. Alt i alt tror vi det mest effektive er å fokusere på pedagogikken og god drift av skolene, og arbeide for at vi på alle skolene når målet om å bli best på «job placement ratio». Så får vi håpe media vil bedømme oss på det resultatet i fremtiden.

Nicke