Fremtidig ledelse

15. juni 2016

Som dere alle er kjent med, varslet Nicke den 31. mars i år styret at han ville tre tilbake fra rollen som administrerende direktør i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Denne beslutningen traff han som følge av at Kunnskapsdepartementet valgte å anmelde Westerdals til Økokrim for forhold som ligger 10 til 15 år tilbake i tid knyttet til godkjenninger av studietilbud og utbetaling av statsstøtte. Det forventes at Økokrims arbeid med saken vil ta veldig lang tid, og Nicke har nå meddelt styret at han uavhengig av Økokrims fremtidige konklusjoner i saken, ikke ønsker å tre inn igjen i rollen som administrerende direktør i Anthon B Nilsen Utdanning AS. Nicke vil fortsatt være én av konsernets tre eiere og en ressurs for konsernet. Han vil fortsatt være opptatt av at konsernet utvikler seg godt og fyller sine oppgaver i samfunnet på en god måte, men han vil ikke inneha noen lederrolle i utdannings-konsernet. Det betyr at vi vil rekruttere en ny daglig leder til Anthon B Nilsen Utdanning AS.

Som styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning AS har jeg, som tidligere meddelt, også tatt over Nickes oppgaver som daglig leder. Jeg vil også lede arbeidet med å finne en permanent erstatning for Nicke.

Til slutt vil jeg ta med at en annen midlertidig endring nå gjøres permanent. Det dreier seg om at Stein Skogli etter sitt sykefravær, ikke ønsker å tre inn igjen i rollen som daglig leder i JobLearn og han forlater Anthon B Nilsen Utdanning.  Jeg vil benytte anledning til å takke Stein for hans bidrag til virksomhetens utvikling, først som stabsdirektør og deretter som leder på Reaktorskolen, nå JobLearn. Det gjør at Hanne Cats, som har vært konstituert i rollen siden januar i år, nå går inn permanent som daglig leder i JobLearn. Hanne har vært konstituert i en meget vanskelig periode med store endringer, og har vist at hun mestrer oppgaven. Vi ønsker henne lykke til videre.

I og med at vi nå raskt nærmer oss sommerferie, vil jeg også benytte anledning til å ønske alle en riktig god sommer med forhåpentligvis akkurat passe doser av fint vær, avkopling og lading av batteriene.

Lars Buer