Forlik og henleggelse i Westerdals-saker

28. juni 2017

Økokrim har i dag kunngjort at politiet henlegger siktelsen mot Westerdals som fulgte av Kunnskapsdepartementets anmeldelse av skolen i mars 2016. Anmeldelsen bygget på departementets påstand om at skolen hadde fått utbetalt statsstøtte til studier som skolen ikke hadde nødvendig godkjenning for. Skolen erklærte seg uenig i denne påstanden og har hatt det grunnleggende synet at skolen kunne tilby de angjeldende studiene innenfor de godkjenninger som forelå.

Tidligere i juni inngikk Kunnskapsdepartementet også et forlik med Westerdals Oslo ACT om de samme sakene som anmeldelsen omfattet. I en kommentar begrunnet statsråd Torbjørn Røe Isaksen forliket med at det var betydelig uenighet om både faktiske og juridiske spørsmål knyttet til kravene.

Dette er et syn vi kan si oss helt enige i. Vi har hele veien vært åpne på hvordan vi tolket de godkjenningene skolen hadde tilbake på begynnelsen av 2000-tallet og hva som var rammen for de studiene som ble utviklet. Nå er vi veldig glad for at de sakene som var knyttet til spørsmål om skolen hadde adekvate godkjenninger eller ikke, er avsluttet. Det gir skolen arbeidsro til å utvikle seg videre hos sin nye eier og det gir oss ro til å konsentrere oss om å videreutvikle alle våre andre virksomheter etter en veldig vanskelig periode.

Samtidig benytter jeg anledningen til å ønske alle ansatte en riktig god sommer!

Lars Buer