Et godt partnerskap

29. oktober 2015

«Et godt partnerskap», sier legatet

Også legatet, som eier 50 % av Anthon B Nilsen, er blitt kontaktet av DN i avisens forsøk på å skape en historie bygget på insinuasjonen at brødrene Løvenskiold lurte legatet da brødrene fusjonerte med Anthon B Nilsen i 2000.  Her er essensen i legatets svar til DN:

Da Reidar og Gunnar Holsts legat inngikk avtale om fusjon av Anthon B Nilsen med Peder og Nicolai Løvenskiolds selskap i 2000, var det et partnerskap som ble inngått. Det var enighet om at hver av partene skulle kontrollere 50 prosent av det fusjonerte selskapet. Det er altså ikke slik som Dagens Næringsliv antyder, at «Peder og Nicolai Løvenskiold fikk kontroll over den meget verdifulle eiendommen i Rådhusgaten 27».

De foregående 10 årene (1990-1999) hadde legatet kun fått avkastning i form av utbytte på totalt 2,8 millioner kroner fra eierskapet i Anthon B Nilsen AS. I perioden 2000-2014 har legatet fått tilført 108 millioner kroner i form av utbytte, noe som selvfølgelig har gjort det mulig å bidra til legatets allmennyttige formål på en langt bedre måte enn før.

Fusjonen ble inngått basert på gjensidig tillit og respekt, og samarbeidet er fremdeles basert på dette fundamentet.

Dette er synspunkter vi deler.