En julehilsen

21. desember 2016

Kjære medarbeider

Det er hyggelig for meg som leder av utdanningsvirksomheten i Anthon B Nilsen å kunne ønske alle medarbeidere i konsernet en riktig god jul.

Da jeg i mars i år gikk fra å være «bare» styreleder i Anthon B Nilsen Utdanning til også å være daglig leder etter at Nicke valgte å tre tilbake, fikk jeg noen tydelige oppgaver å arbeide med: Den ene var å legge en strategi for veien videre i en periode preget av negativ medieoppmerksomhet i Norge knyttet til vårt eierskap i Westerdals Oslo ACT og også mulige endringer i lov om private høyskoler og fagskoler. Den andre var å finne en ny leder som skal kunne stå i front for vår utvikling videre.

Ledergruppen har brukt høsten til å diskutere hva som er riktig vei for virksomheten videre. Noen hovedlinjer ble kunngjort i forbindelse med at vi annonserte intensjonsavtalen vi har inngått med Høyskolen Kristiania om at de overtar eierskapet til Westerdals Oslo ACT. Den avtalen bygger på vår beslutning om å satse mindre på statsstøttet høyskolevirksomhet og mer på yrkesutdanning og voksenopplæring i tillegg til den allmennutdanningen som drives på Bjørknes.

Et annet forhold vi har hatt fokus på i høst, er Stortingets behandling av innstillingen fra Konstitusjons- og kontrollkomiteen om departementets behandling av Westerdals-transaksjonen i 2013/14. Diskusjonen i Stortinget fant sted den 9. desember. Selv om det ble uttrykt kritikk mot den interne transaksjonen og kapitaleffekten av denne, ble den vesentligste delen av skytset rettet mot Kunnskapsdepartementet og statsråden for ikke å ha gitt Westerdals den veiledningen som et departement er pliktig til etter forvaltningsloven.

Selv om 2016 har vært utfordrende på flere fronter har de aller fleste av våre virksomheter vist god drift og gode resultater. Det skyldes først og fremst innsatsen til alle dere som hver dag står på for å gi våre studenter og deltakere god undervisning og framgang i livet. Som vi sa på forsiden av årsrapporten som kom i mai: «Det er det det hele dreier seg om.»

Så takk for innsatsen og riktig god jul til dere alle!  Jeg har stor tro på at vi ved slutten av 2017 vil kunne se tilbake på et nytt godt år med fremgang på mange fronter i Anthon B Nilsen Utdanning. Men da blir det ikke jeg som ønsker dere god jul. Som jeg sa innledningsvis, har det også vært en oppgave for meg å bidra til at vi finner en ny leder for utdanningsvirksomheten – og resultatet av det arbeidet vil vi kunngjøre rett over nyttår.

Nyt juleferien!

Lars Buer