Viktig brev fra ABNU til Kunnskapsdepartementet

25. januar 2016

I Anthon B Nilsen Utdanning mener vi at det bilde Kunnskapsdepartementet (KD) har tegnet av forløpet til etableringen av Westerdals Oslo ACT, ikke gjenspeiler virkeligheten. I tillegg mener advokater vi har engasjert for å vurdere det som ble gjort, at departementet tar feil når det hevder at transaksjonene innebar et brudd på høyskoleloven. I brevet dere finner nedenfor, forklarer vi og utdyper våre synspunkter.

Som det framgår av brevet, påpeker vi

  • at KD fikk grundige redegjørelser for planene for en sammenslåing av tre høyskoler og selv tok initiativet til en utdyping av informasjonen om transaksjonen og forholdet til høyskolelovens § 7 -1 (2). (Bestemmelsen om utbytteforbud for høyskoler der elevene får statsstøtte.)
  • at det er umulig for oss å forstå hvordan KD nå i aviser og i brev til Stortinget kan si at de så på transaksjonen i 2013 og konkluderte med at den ikke var i konflikt med reglene samtidig som departementet hevder at det ikke så på transaksjonen fordi det ikke fikk en skriftlig henvendelse fra oss.
  • at ABNU aldri ble bedt om å sende en skriftlig henvendelse hvis vi ville ha en vurdering av lovligheten av transaksjonen. Det finnes ingen spor av at noe slik ble sagt av departementet.
  • at ABNU i januar 2014 rapporterte skriftlig at sammenslåingen var gjennomført og fikk gratulasjoner i retur fra departementet.
  • at ABNU ga KD fullstendige opplysninger om transaksjonen og at KD ikke har noe andre opplysninger i dag enn de hadde den gangen i en vurdering av om etableringen av Westerdals Oslo ACT medførte et brudd på høyskoleloven.
  • at KD ikke har rett når departementet i dag mener å kunne legge til grunn at transaksjonene som ble gjennomført innebar et brudd på høyskoleloven.
  • at en grundig juridisk vurdering konkluderer med at transaksjonene i juridisk forstand verken medførte et kapitaluttak eller reduksjon av egenkapitalen i høyskolene og følgelig ikke representerer et brudd på forbudet mot utbytte.
  • at ABNU, til tross for at vi er uenige med departementets konklusjoner, har ført den omstridte kapitalen tilbake til Westerdals Oslo ACT.

Brev til KD 22.01