ABNs advokat svarer på påstander om økonomisk kriminalitet

4. november 2015

I morgendagens utgave av DN forventer vi at Gudmund Hernes vil fremsette påstander om at transaksjonen knyttet til etableringen av WOACT fremstår som økonomisk kriminalitet.  Vi har bedt advokat Henning Harborg i advokatfirmaet Thommessen svare på disse påstandene, og dette er hans svar:

Det er ikke riktig at denne saken dreier seg om økonomisk kriminalitet. Ett spørsmål er om de gjennomførte transaksjonene innebærer brudd på utbytteforbudet i høyskoleloven § 7-1. Det er en diskusjon skoleeierne er beredte til å ta. Noe ganske annet er spørsmålet om det er begått straffbare handlinger. Slik jeg kjenner saken, har departementet fått alle relevante opplysninger om transaksjonene før de ble gjennomført, uten at departementet satte foten ned. Dersom departementet nå likevel skulle mene at transaksjonene innebærer brudd på høyskoleloven, må departementet følge opp som tilsynsmyndighet og ev. vurdere å benytte de forvaltningsmessige reaksjoner som står til rådighet. En eventuell uenighet mellom skolenes eiere og departementet om forståelsen av høyskoleloven kan imidlertid ikke tas til inntekt for at det er noe kriminelt i denne saken.

– Skolene og eierne har ikke problemer med at Hernes eller andre vil diskutere om det er overført penger i strid med høyskoleloven eller departementets oppfølgning, men de reagerer på at Hernes på syltynt grunnlag slår om seg med beskyldninger om straffbare handlinger.

I en bemerkning fra DN at Hernes også referer til spørsmål knyttet til Film og TV studiet på Westerdals, presiserer advokat Herning at det er en sak han ikke vil kommentere da han ikke har hatt anledning til å sette seg inn i den saken.